Comités en werkgroepen

Op initiatief van de Raad van Bestuur worden jaarlijks comités opgericht die een primaire adviserende bevoegdheid hebben. De Raad van Bestuur kan eventueel op bepaalde gebieden bijzondere bevoegdheden toekennen aan de comités.

Sportcomité

Tabel 1: Leden sportcomité
Naam Functie
Mark Lemmens Captain
Quentin van Soldt Commissielid
Urs Heller Commissielid
Rudi Tritsmans Commissielid
Walter Rommens Afgevaardigde Seniors
Greta Leys Ladies Captain
Sofie Obbels Juniors Captain

Handicapcomité

Tabel 2: Leden handicapcomité
Naam Functie
Quentin van Soldt Commissielid
Mark Lemmens Commissielid
Leo Witvrouwen Commissielid


Aannemingscomité

Tabel 2: Leden aannemingscomité
Naam Functie
Kris De Baets Commissielid
Rit Van Putte Commissielid

Terreincomité

Tabel 3: Leden terreincomité
Naam Functie
Philippe Van der Planken Voorzitter commissie
Rit Van Putte Commissielid
Mark Lemmens Commissielid

Financieel Comité

Tabel 4: Leden financieel comité
Naam Functie
Patrick Hens Voorzitter commissie
Marc Vangeel Commissielid
Henri Dumez Commissielid
Jos Matheussen Commissielid
Jean Ramijsen Commissielid
Philippe Van der Planken Commissielid
René Verbinnen Commissielid

Huishoudcomité

Tabel 5: Leden huishoudcomité
Naam Functie
Johan Greeve Voorzitter commissie
Rene Verbinnen Commissielid
Rit Van Putte Commissielid
Sofie Obbels Commissielid