Comités en werkgroepen

Op initiatief van de Raad van Bestuur worden jaarlijks comités opgericht die een primaire adviserende bevoegdheid hebben. De Raad van Bestuur kan eventueel op bepaalde gebieden bijzondere bevoegdheden toekennen aan de comités.

Sportcomité

Tabel 1: Leden sportcomité
Naam Functie
Mark Lemmens Captain
Paul van Hinsberg Vice-Captain
Quentin van Soldt Commissielid
Rudi Tritsmans Commissielid
Walter Rommens Afgevaardigde Seniors
Greta Leys Ladies Captain
Anthony Racquet Afgevaardigde Young Adults
Sofie Obbels Juniors Captain

Handicapcomité

Tabel 2: Leden handicapcomité
Naam Functie
Quentin van Soldt Commissielid
Rein Barrie Commissielid
Leo Witvrouwen Commissielid


Aannemingscomité

Tabel 2: Leden aannemingscomité
Naam Functie
Patrik Mertens Commissielid
Rit Van Putte Commissielid

Terreincomité

Tabel 3: Leden terreincomité
Naam Functie
Philippe Van der Planken Voorzitter commissie
Pierre Dewilde Commissielid
René Verbinnen Commissielid
Rit Van Putte Commissielid

Financieel Comité

Tabel 4: Leden financieel comité
Naam Functie
Patrick Hens Voorzitter commissie
Marc Vangeel Commissielid
Henri Dumez Commissielid
Jos Matheussen Commissielid
Jean Ramijsen Commissielid
Philippe Van der Planken Commissielid
René Verbinnen Commissielid

Huishoudcomité

Tabel 5: Leden huishoudcomité
Naam Functie
Johan Greeve Voorzitter commissie
Rit Van Putte Commissielid
Frank Arijs Commissielid

Marketing & Communicatie

Tabel 6: Leden marketing & communicatie
Naam Functie
Patrik Mertens Voorzitter werkgroep
Kris De Baets Lid werkgroep
Pierre Dewilde Lid werkgroep
Johan Greeve Lid werkgroep
Frank Arijs Lid werkgroep

Werkgroep nieuwe leden

Tabel 7: Werkgroep nieuwe leden
Naam Functie
Urs Heller Voorzitter werkgroep
Rit Van Putte Lid werkgroep
Kris De Baets Lid werkgroep
Yves Vilyn Lid werkgroep

Werkgroep nieuwe practice

Tabel 8: Werkgroep nieuwe practice
Naam Functie
Patrick Hens Voorzitter werkgroep
Rit Van Putte Lid werkgroep
Marc Vangeel Lid werkgroep
Philippe Van der Planken Lid werkgroep