Bestuur

Ternesse Golf & Country Club wordt geleid door een Raad van Bestuur, samengesteld uit personen die door de Algemene Vergadering gekozen en benoemd werden onder de leden, overeenkomstig de bepalingen van de statuten. De Raad van Bestuur heeft alle machten die niet krachtens de Wet of de statuten aan de Algemene Vergadering toebehoren.

Raad van bestuur