Hoe lid worden?

Als ledenclub volgen we een bepaalde procedure voor het aannemen van nieuwe leden. In die procedure voorzien we een inspraakmoment voor de bestaande leden.

Maak kennis met Ternesse via het Vademecum


Kandidatuurstelling en toetreding tot lidmaatschap

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Raad van Bestuur als dusdanig wordt aanvaard. De voorwaarden en modaliteiten waaronder het lidmaatschap van rechtspersonen wordt uitgeoefend, worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Volgende procedure dient gevolgd te worden om aanvaard te worden als lid van Ternesse Golf & Country Club: